Báo cáo segment

Xin vui lòng đăng nhập để xem báo cáo segment

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome, Internet Exproler.

1. Báo cáo số lượng segment hàng tuần:

- Báo cáo số lượng segment hàng tuần chỉ có tính chất tham khảo và không sử dụng để tính toán các khoản bonus segment.

- Báo cáo này được cập nhật ngày thứ tư hàng tuần cho tuần trước đó và được làm cho 3 tuần đầu tiên của mỗi tháng. Số liệu của tuần thứ 4 sẽ được cập nhật trong báo cáo segment hàng tháng.

2. Báo cáo số lượng segment hàng tháng:

- Báo cáo số lượng segment hàng tháng là số liệu chính thức để tính các khoản bonus segment.

- Báo cáo này được cập nhật trong vòng 10 ngày đầu tiên của mỗi tháng cho tháng trước đó.

3. Tên đăng nhập và Mật khẩu:

- Để đảm bảo nguyên tắc bảo mật số liệu, Galileo Vietnam chỉ cung cấp duy nhất một Tên đăng nhập và Mật khẩu cho mỗi Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm bảo mật các thông số truy cập vào hệ thống báo cáo.

- Để có Tên đăng nhập và Mật khẩu hay cần thay đổi lại các thông số này, vui lòng liên hệ với bộ phận SALE services.

Để có thêm thông tin về hệ thống báo cáo segment, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các địa chỉ trong mục contact


Print this Page
E-mail this Page